„Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego „Borowiacy” z Branwi” przez Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru.

„Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego „Borowiacy” z Branwi” przez Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru.

Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia i zachowanie dla pokoleń oryginalnego stroju ludowego świątecznego noszonego przez mieszkańców lubelszczyzny w XIX i na początku XX wieku oraz zachowanie lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego w gminie Dzwola poprzez zakup 4 kompletnych strojów ludowych krzczonowskich na potrzeby męskiego zespołu “Borowiacy” z Branwi. Jest to bardzo ważny i niezbędny element wizerunkowy dla Zespołu, który zarazem jest członkiem stowarzyszenia od 2016 roku i jako jedyny wśród pięciu zespołów ludowych działających na terenie gminy Dzwola nie posiadał stroju ludowego.

Gmina Dzwola odrębności regionalnej jako tako nie posiada. Jeżeli chodzi o stroje, ale są poczynione starania nad odtworzeniem stroju janowskiego i kraśnickiego przez etnografów badających nasze tereny. Obecnie to strój krzczonowski przypisany jest do tego terenu. Zespół chce kultywować lokalna tradycję  i dbać o podtrzymanie tradycji poprzez występy w strojach krzczonowskich i prezentację swojego dorobku w tych właśnie ubiorach na wszystkich wydarzeniach o zasięgu ogólnopolskim, co korzystnie wpłynie na  ocenę i wizerunek, a także podkreśli przy tym przynależność i identyfikację z regionem Lubelszczyzny.

Jeden komplet składa się z następujących elementów:

  1. Męska koszula haftowana,
  2. Spodnie czarne,
  3. Kaftan,

4.Welurowy pas,

5.Czarne skórzane buty,

6.Słomiany kapelusz.

 

Projekt grantowy zrealizowano przy wsparciu:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie LGD “Leśny Krąg oraz promowanie obszaru objętego lokalną strategią rozwoju poprzez realizację zadania: „Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego „Borowiacy”
z Branwi” 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.