Zakup instrumentów i zestawu nagłośnieniowego dla młodzieżowej orkiestry dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach

Zakup instrumentów i zestawu nagłośnieniowego dla młodzieżowej orkiestry dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach

W marcu b.r. zakończyliśmy realizację projektu „Zakup instrumentów i zestawu nagłośnieniowego dla młodzieżowej orkiestry dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach” w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

W ramach zadania zakupiliśmy dziewięć nowych, dobrej klasy instrumentów dętych; dwa barytony „Roy Benson”, dwie trąbki, puzon wentylowy, saksofony: altowy i tenorowy, klarnet, flet poprzeczny oraz mobilny zestaw nagłośnieniowy Mackie (dwie aktywne kolumny), który będzie również wykorzystywany jako odsłuchy estradowe oraz nagłośnienie uroczystości gminnych.

Całość projektu; 32 077zł, w tym z funduszy Unii Europejskiej: 18 255,20zł, udział własny z budżetu GOK: 13 821,80zł.

logotypy 2007-2013