Wzory dokumentów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wzory dokumentów – Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1. umowa_P

  Plik .rar, 961,82 kB

 2. umowa_3z

  Plik .docx, 90,60 kB

 3. umowa_P_3z

  Plik .pdf, 734,88 kB

 4. WYKAZ DZIAŁEK P_zał 2

  Plik .pdf, 180,68 kB

 5. Wykaz działek zał 2

  Plik .xls, 35,00 kB

 6. Wniosek WoPP_19.2_P_3z

  Plik .xlsx, 154,04 kB

 7. Wniosek WoPP_19.2_P_3z

  Plik .pdf, 834,18 kB

 8. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY IW_WoPP_19.2_P_3z

  Plik .pdf, 814,97 kB

 9. Zakres BP_premie_3z

  Plik .xlsx, 29,71 kB

 10. Biznesplan BP_P_3z

  Plik .pdf, 856,42 kB

 11. Biznesplan BP_P_3z

  Plik .docx, 101,42 kB

 12. INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU IPbiznesplan_3z

  Plik .pdf, 1,03 MB

  http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow