WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informujemy, iż w wyniku Konsultacji społecznych LSR upublicznionych w dniu 26.02.2021 r. do 11.03.2021 r. do Biura LGD Leśny Krąg” nie wpłynęły żadne uwagi.