Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg”

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg”

W dniu 29.06.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg”. Podczas zebrania podjęte zostały uchwały zatwierdzające sprawozdania: finansowe, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia, a także udzielono absolutorium dla Zarządu za 2017 r.