W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Specjalista ds. projektów PROW

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Specjalista ds. projektów PROW

Janów Lubelski, dnia 14 lutego 2013rStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski          W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Specjalista ds. projektów PROW w Stowarzyszeniu LGD „Leśny Krąg” informuje się, iż na w/w stanowisko pracy wybrana została p. Marta Zając, zamieszkała Janów Lubelski, która otrzymała największą liczbę punktów oraz wykazała się wiedzą, określoną w wymaganiach na w/w stanowisko pracy.

 

Janina Skubik
Prezes Stowarzyszenia
LGD „Leśny Krąg”