W ramach Projektu grantowego odnowiono wieżę kościoła w Dzwoli

W ramach Projektu grantowego odnowiono wieżę kościoła w Dzwoli

W ramach projektu grantowego, Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli odnowiła pokrycie dachowe na wieży kościoła. Wysokość wieży Kościoła dla okolicznych mieszkańców stanowi wspaniały obiekt do obserwacji i orientacji w terenie. Natomiast zabytkowy charakter sprawia, że dla osób odwiedzających parafię jest atrakcją turystyczną. Dotychczasowy zły stan pokrycia wieży Kościoła w znacznym stopniu przyczyniał się do pogorszenia walorów estetycznych i wizerunkowych całego obiektu dziedzictwa kulturowego i historycznego.
W wyniku realizacji zadania wieża odzyskała atrakcyjny i estetyczny wygląd.