Umowy na powierzenie grantów podpisane

Umowy na powierzenie grantów podpisane

 

W dniu 01 grudnia 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg” zostały podpisane Umowy na realizację projektu grantowego pod tytułem : „Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój turystyczny obszaru LGD „leśny Krąg” poprzez promocję, rozwój aktywnych form rekreacji oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

W ramach realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel; Podniesienie jakości życia i zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie LGD „Leśny Krąg” poprzez organizacje 1 imprezy promocyjnej, wydanie wydawnictw oraz renowację 6 obiektów dziedzictwa kulturowego do końca 2018 roku”.

Wszystkim Grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji zadań.