“Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

“Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

31 maja 2010r. Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zorganizowała trzecie w tym roku szkolenie z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013. Po szkoleniach z działań: “Małe Projekty”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ostatnie szkolenie dotyczyło działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Szkolenie o charakterze warsztatowym poprowadził p. Waldemar Krzewiński, przedstawiciel Kancelarii Doradczej Funduszy Unijnych EURO-AGRO Consulting z Lublina. Uczestnicy pracowali nad wypełnieniem wniosku o przyznanie dofinansowania, przygotowaniem Ekonomicznego Planu Operacji oraz omawiali załączniki do wniosku. ”