Tradycje pożarnicze w Potoku Wielkim – 22.07.2007 r.

Na Imprezę Promocyjną Trasą Leśnego Kręgu “Tradycje Pożarnicze” dnia 22 lipca 2007 r. serdecznie zapraszają organizatorzy, którymi są: Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Potoku Wielkim.