Szkolenie warsztatowe „Małe Projekty”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2 marca 2010r. odbyło się szkolenie warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów „Małych projektów” w ramach realizacji LSR.
Szkolenie poprowadził Pan Michał Wróblewski z Centrum Szkoleń Europejskich.
Problematyka szkolenia dotyczyła szczegółowego omówienia zasad wsparcia w ramach „Małych Projektów”, omówienia celów, przedsięwzięć i kryteriów oceny LSR.
Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznania wniosku i pracy w grupach nad własnymi projektami.