Szkolenie warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów „Małych projektów” w ramach realizacji LSR w dniu 16 stycznia 2012r

Szkolenie warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów „Małych projektów” w ramach realizacji LSR w dniu 16 stycznia 2012r

logotypy 2007-2013

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W związku z trwającym naborem na „Małe Projekty”, który rozpoczął się 2 stycznia 2012r. i trwał będzie do 31 stycznia 2012r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

ZAPRASZA

na szkolenie warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów „Małych projektów” w ramach realizacji LSR pt.:

„Małe Projekty w ramach PROW na lata 2007-2013”

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 stycznia 2012r o godzinie 9.00,