Szkolenie warsztatowe dla beneficjentów Małych Projektów

Szkolenie warsztatowe dla beneficjentów Małych Projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” informuje, że
2 marca 2010r. odbędzie się szkolenie warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów „Małych projektów” w ramach realizacji LSR.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W załączniku znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy i harmonogram szkolenia.