Szkolenie pt.: „Wdrażanie LSR w ramach PROW 2014-2020”

Szkolenie pt.: „Wdrażanie LSR w ramach PROW 2014-2020”

W dniu 22 października 2016 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i Samorządów pt.: „Wdrażanie LSR w ramach PROW 2014-2020”.