Szkolenie dla wnioskodawców planujących podjęcie lub rozwijanie istniejącej już działalności gospodarczej

Szkolenie dla wnioskodawców planujących podjęcie lub rozwijanie istniejącej już działalności gospodarczej

21.10.2022r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim odbyło się szkolenie dla wnioskodawców, planujących podjęcie działalności gospodarczej albo rozwijanie istniejącej już działalności.  Wśród zagadnień, które zostały przedstawione na szkoleniu znalazły się m.in. podstawy prawne oraz zakres i formy wsparcia. Uczestnicy spotkania zasięgnęli informacji na temat tego, kto może być beneficjentem oraz jakie są warunki kwalifikowalności oraz koszty kwalifikowalne.  Była mowa o obowiązkach wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie oraz przedstawiono harmonogram planowanych naborów. Na koniec potencjalni wnioskodawcy, zostali zapoznani z formularzami wniosków, wymaganiami formalnymi, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o przyznanie pomocy, a także kryteriami oceny używanych przez Radę LGD. Osobą prowadzącą spotkanie była Pani Aneta Kuźnicka, Prezes Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”.

Za udział w szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty o wadze 1 pkt.