Strategia rozwoju „Leśnego Kręgu” tematem spotkania członków LGD

Strategia rozwoju „Leśnego Kręgu” tematem spotkania członków LGD

Wczoraj, w Domu Nauczyciela odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”. Podczas spotkania, członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian wskaźników produktu i rezultatu w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia, jak również jej aktualizacji.