Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z Medalem Niepodległości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z Medalem Niepodległości

Stowarzyszenie LGD „Leśny Krąg” zostało wyróżnione medalem 100-lecia odzyskania Niepodległości przyznanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego za całokształt działalności na rzecz społeczności lokalnej. Odznaczenie odebrali Prezes Stowarzyszenia Janina Skubik i Wiceprezes Jan Witkowski na uroczystej Gali III Sektora w dniu 4 października 2018 podczas Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018.