Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” z Medalem Niepodległości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” z Medalem Niepodległości

Stowarzyszenie LGD “Leśny Krąg” zostało wyróżnione medalem 100-lecia odzyskania Niepodległości przyznanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego za całokształt działalności na rzecz społeczności lokalnej. Odznaczenie odebrali Prezes Stowarzyszenia Janina Skubik i Wiceprezes Jan Witkowski na uroczystej Gali III Sektora w dniu 4 października 2018 podczas Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018.