Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg” serdecznie zaprasza na spotkanie i warsztaty

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg” serdecznie zaprasza na spotkanie i warsztaty

Poniżej zamieszczamy informację o warsztatach pszczelarskich, wszelkie materiały niezbędne do zgłoszenia znajdują się do pobrania pod plakatem, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/06/Informacja.docx

Poniżej zamieszczamy materiały niezbędne do zgłoszenia

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/06/Formularz-zgloszenia-WARSZTATY-2.doc

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/06/REGULAMIN-UDZIALU-W-WARSZTATACH-1.docx

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/06/ZGODA-RODZICA-na-udzial-w-warsztatach.docx

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.