Stowarzyszenie LGD Leśny Krąg zaprasza na szkolenie

W związku z naborami na wszystkie działania w ramach PROW  2007-2013, 
które rozpoczną się 05 grudnia 2013r. i będą trwać do 30 grudnia 2013r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

ZAPRASZA
 
na szkolenie warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów działań: „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
„Odnowa i rozwój wsi” w ramach realizacji LSR 
 
Szkolenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r (piątek) o godzinie 15.30
 
w sali nr 303 (III piętro) Starostwa Powiatowego  w Janowie Lubelskim, 
przy ul. Zamoyskiego 59
 
Szkolenie jest bezpłatne i ma na celu zapoznanie potencjalnych beneficjentów 
z problematyką aplikowania o środki z w/w działań.
 
W szkoleniu może wziąć udział 30 osób w związku z czym o zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
 
Zapisy oraz wszelkie informacje pod nr telefonu: 15 8722 652 
lub w Biurze LGD Leśny Krąg przy ul. Ogrodowej 16, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.