Spotkanie w Godziszowie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” organizuje spotkanie obejmujące partycypację społeczności lokalnej gminy GODZISZÓW w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkania posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb z Państwa terenu. Ponadto chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.

Spotkanie ma na celu włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przeprowadzenie analizy SWOT:

 

  • analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń

 

  • określenia celów strategicznych, celów szczegółowych i przedsięwzięć oraz wskaźników osiągnięcia celu, rezultatu, produktu

 

  • przygotowanie planu komunikacji społecznej.

 

Data spotkania: 11.08.2015 r. – (Wtorek) godz. 8:00 – 12:00

Miejsce spotkania : Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie,
Godziszów Trzeci 124 A – Sala konferencyjna.