Spotkanie robocze Lokalnej Grupy Rybackiej „Karp Doliny Sanny”

Spotkanie robocze Lokalnej Grupy Rybackiej „Karp Doliny Sanny”

29 grudnia 2010 roku w Potoczku odbyło się kolejne już spotkanie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Karp Doliny Sanny”, w skład której wchodzą cztery gminy: Janów Lubelski, Potok Wielki, Modliborzyce oraz Zaklików, a także Starostwo Janowskie i Stalowowolskie, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, a przede wszystkim osoby zajmujące się hodowlą ryb i prowadzące gospodarstwa rybackie.

Spotkanie miało na celu podjęcie decyzji o przystąpieniu do konkursu na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 grudnia 2010 roku oraz zaktualizowanie zapisów w strategii pod kątem nowego naboru…