Spotkanie partnerów projektu LCOI

W dniu 14 września Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” gościło na spotkaniu roboczym partnerów projektu Lokalne Centra Obsługi Inwestora-Eastern European Gateway.

spotkanie_lcoi_3m.jpg

Spotkanie miało na celu omówienie przebiegu dotychczasowej realizacji projektu oraz planowanie dalszych działań.
Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Urzędu Miasta w Janowie Lubelskim.

spotkanie_lcoi_4m.jpg

Ustalenia podjęte podczas spotkania z pewnością będą owocować podczas dalszej realizacji projektu.

spotkanie_lcoi_2m.jpg