Spotkanie Noworoczne Zarządu LGD

Dnia 11 stycznia odbyło się spotkanie inaugurujące działanie Stowarzyszenia w Nowym Roku. Obecnością swoją zaszczycili spotkanie panowie wójtowie i pan burmistrz. Przybyli także przedstawiciele gminy Godziszów zainteresowani dołączeniem do struktur LGD.