Spotkanie konsultacyjne w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020

Spotkanie konsultacyjne w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na okres programowania PROW 2014-2020 dla obszaru gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki. Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 03.10.2018 r. o godz. 14:30  w  biurze LGD “Leśny Krąg” przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim.

Zmiany w dokumentach wynikają z wniosków zgłaszanych przez mieszkańców jak również organy LGD. Ich celem jest usprawnienie procesu wdrażania strategii oraz efektywniejsze wykorzystanie środków i osiąganie zaplanowanych wskaźników.

Przypominamy, że uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: biuro@lesnykrag.pl do dnia 03 października 2018r. do godziny 16.00 na załączonym formularzu.