Spotkanie informacyjne

W dniu 21.06.2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg” w związku z ogłoszonymi naborami wniosków dla przedsięwzięć:

GRANTY:

  • 2.2.2 Rozwój aktywnych form rekreacji – działanie dotyczy organizacji wydarzeń/imprez, działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD „Leśny Krąg” zawartych w LSR*
  • 3.1 Wspieranie miejscowych artystów, twórców ludowych oraz rzemieślników – działanie dotyczy np.: Doposażenia zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez np. zakup strojów, instrumentów, wyposażenia miejsc spotkań
  • 3.2 Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne – działanie dotyczy m in.: organizacji warsztatów, spotkań, szkoleń, kulturalnych i integracyjnych promujących lokalne dziedzictwo historię kulturę i sztukę.

* wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce

INWESTYCJE:

  • 1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych
  • 1.2 Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne
  • 1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne

Podczas spotkania omówione zostały zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie środków, procedury aplikowania o udzielenie wsparcia, dokumentacja konkursowa oraz zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.