Spotkanie informacyjne dotyczące Organizacji konkursu grantowego w ramach ,,Regrantingu”

Spotkanie informacyjne dotyczące Organizacji konkursu grantowego w ramach ,,Regrantingu”

LGD_okrag__e_logoRETINA

 

 

Lokalna Grupa Działania ,,Leśny Krąg”

Zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące

Organizacji konkursu grantowego

w ramach ,,Regrantingu”

Spotkanie adresowane jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, planujących realizację projektów dla mieszkańców Powiatu Janowskiego.

Spotkanie dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosków i omówienia zasad Organizacji konkursu grantowego w ramach ,,Regrantingu” odbędzie się w dniu24 kwietnia o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 59