Spotkania ze społecznością w gminach

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” przeprowadziło spotkania obejmujące partycypację społeczności lokalnej 7 gmin powiatu Janowskiego.

Spotkania odbyły się w gminach: Modliborzyce, Godziszów, Dzwola, Batorz, Chrzanów, Janów Lubelski oraz Potok Wielki.
Miały one na celu włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Podczas spotkań została przeprowadzona analiza SWOT, która zgodnie ze swoim założeniem pozwoliła na określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Opinie i uwagi uzyskane podczas spotkań posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb z terenu poszczególnych gmin. Spotkania pomogły nam również ustalić, jakiego rodzaju projekty i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju mieszkańcy ww. gmin chcą realizować na swoim terenie w nowym okresie programowania.

Poniżej Fotogaleria ze spotkań.

 

GMINA MODLIBORZYCE  – 06.08.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

GMINA GODZISZÓW – 11.08.2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

GMINA DZWOLA 13.08.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

GMINA BATORZ – 18.08.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

GMINA CHRZANÓW – 20.08.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

GMINA JANÓW LUBELSKI – 24.08.2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

GMINA POTOK WIELKI – 28.08.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA