Spotkania ze społecznością lokalną – ciąg dalszy.

Spotkania ze społecznością lokalną – ciąg dalszy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LGD_okrag__e_logoRETINA

 

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” przeprowadziła kolejne spotkania ze społecznością lokalna w gminach członkowski mianowicie w Janowie Lubelskim, Godziszowie, Dzwoli oraz w Modliborzycach.

Podobnie jak wcześniej,  wizyty w gminach miały na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru działania LGD oraz uwzględnienie ich w nowej strategii rozwoju lokalnego na lata 2014-2020r.

Kolejne spotkania organizowane będą w poszczególnych sołectwach, o czym zostaną Państwo poinformowani przez Biuro LGD „Leśny Krąg”.

 

spotkania_modliborzyce_3s

spotkania_modliborzyce_1s

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

spotkania_godzisz__w_5s

spotkania_godzisz__w_1s

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA