Rusza Akademia liderów lokalnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” informuje, iż będzie realizować projekt pt. „Akademia liderów lokalnych w gminie Janów Lubelski”. Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Celem głównym jest przygotowanie 24 osób w tym 12 zagrożonych wykluczeniem społecznym do pełnienia roli lidera społecznego poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjno – integracyjne na terenie Gminy Janów Lubelski. Przyszli liderzy będą brali udział w szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych gdzie poznają efekty działalności wiosek tematycznych.

Koordynator projektu Agata Spóz