Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

Uwaga rolnicy i mieszkańcy wsi!!!

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg” organizuje bezpłatne szkolenie dotyczące zasad pozyskania dofinansowania w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej.

„Przygotowanie beneficjentów do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ze środków finansowych LGD Leśny Krąg”