“Rośnie” plac zabaw w Nowej Osadzie

logotypy_leader_lgd_gmina

Trwają prace budowlane przy budowie Wiejskiego placu zabaw w Nowej Osadzie. Zadanie realizowane jest przy pomocy środków Unii Europejskiej.

Prace związane z przygotowaniem terenu wykonuje firma EKOOGRÓD z Godziszowa Pierwszego a wyposażenie placu zabaw dostarczy firma FRAJDA z Radawca Dużego.

Wśród urządzeń pojawią się między innymi zjeżdżalnia linowa o długości 25 metrów i czworokąt wielofunkcyjny.

Zakończenie robót planowane jest na drugą połowę marca 2015 r.

nowa_osada_1

 
„Wiejski plac zabaw w Nowej Osadzie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.