Relacja ze szkolenia informacyjno-konsolidacyjnego dla członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD

Relacja ze szkolenia informacyjno-konsolidacyjnego dla członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD

W dniach 10-11 grudnia 2009r. odbyło się szkolenie informacyjno – konsolidacyjne dla członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg.
Pierwszego dnia szkolenie poprowadziła Pani Katarzyna Boczek, a tematyka obejmowała zasady funkcjonowania Stowarzyszenia LGD oraz procedury wyboru operacji zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju “Leśnego Kręgu”, jako punkt wyjścia do oceny wniosków przez Radę.
Drugiego dnia uczestnicy szkolenia zapoznali się z głównymi działaniami LEADERA w aspekcie przyszłej oceny oraz wyboru wniosków do dofinansowania jak: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi oraz działanie „Małe Projekty”. Tego dnia zostały omówione wnioski , ekonomiczne plany operacji oraz załączniki do wniosków. Szkolenie poprowadzili: Waldemar Krzewiński i Zbigniew Januszek.