Regranting w wydaniu powiatowym

Informacje, dotyczące realizowanych projektów w ramach regrantinguzdominowały wczorajsze obrady przedstawicieli Starostwa Powiatowego i organizacji pozarządowych z terenu powiatu janowskiego. Przypomnijmy, że w ramach konkursu grantowego, Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, pełniąca rolę operatora, przekazała środki finansowe trzem organizacjom pozarządowym. Każda z nich otrzymała po 2,5 tys. zł (5 tys. zł to środki finansowe Starostwa, 2,5 tys. zł – LGD).

Dodajmy, że wybrane projekty są bardzo zróżnicowane. Jeden z nich dotyczy warsztatów psychologicznych dla ludzi starszych. – Chcemy wiedzieć, jak sobie radzić z emocjami, objawami depresji czy też brakiem komunikacji w rodzinie – jednym słowem, jak być trendy w wieku 60 plus – tłumaczy Zofia Widz – Baryła – szefowa Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

O kolejnym projekcie w postaci albumu, pn.: „Janowskie szlaki modlitewne”, promującego janowskie „Kalwarie” (kapliczki, ilustrujące stacje drogi krzyżowej) mówił Grzegorz Krzysztoń – Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego, zajmującego się ratowaniem zabytkowych nagrobków.

Trzeci grant „powędrował” do Stowarzyszenia Przyjaciół Promyka. – Poprzez rajdy (piesze i rowerowe) chcemy w ciekawy i atrakcyjny sposób pokazać dzieciom (często z różnych części Polski) uroki, zabytki, tradycje i historię naszego powiatu – mówi Joanna Jaworska – Gumienik.