Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg” dot. korekty w dokumentacji w ramach naboru 6/2017

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg” dot. korekty w dokumentacji w ramach naboru 6/2017