Ocena wniosków złożonych do LGD ‘Leśny Krąg” w ramach działania „małe projekty” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Ocena wniosków złożonych do LGD ‘Leśny Krąg” w ramach działania „małe projekty” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniach 15 – 16 kwietnia 2010r. Rada Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 22.03.2010 – 06.04.2010r. w ramach działania „małe projekty”. 30 złożonych wniosków członkowie Rady oceniali pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia, oraz pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla „małych projektów”.

Na podstawie II etapów oceny została sporządzona lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych przez Radę do dalszej oceny dokonywanej przez instytucję wdrażającą, czyli przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, w przypadku działania „małe projekty”.