Ocena wniosków w ramach działania „Małe projekty

W dniach 29 kwietnia i 4 maja 2011r. Rada Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 31 marca – 20 kwietnia 2011r. w ramach działania „Małe projekty”.
28 złożonych wniosków członkowie Rady oceniali pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia, oraz pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania „Małe projekty”. Na podstawie II etapów oceny i braku odwołań została sporządzona lista rankingowa projektów zakwalifikowanych przez Radę do dalszej oceny dokonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, w przypadku działania „Małe projekty”.