„Muzyka – łączy pokolenia” – Międzypokoleniowe spotkania z tradycją.

„Muzyka – łączy pokolenia” – Międzypokoleniowe spotkania z tradycją.

Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru zrealizowało dwudniowe warsztaty, które odbyły się  w dniach 5.09.2020 r.  i 8.09.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Kocudzy Trzeciej 75a.

Celem projektu było utrwalanie dla przyszłych pokoleń ginącej tradycji ludowej naszej wsi poprzez, śpiew białym głosem, zaliczanym do śpiewu archaicznego. Tańcem ludowym, próbą powrotu do dawnych siarczystych poleczek i oberków oraz walczyka zwanym  u nas „Kocudzkim garniturem”, tańcami już po części schowanych do lamusa i tylko przez najstarszych nosicieli tradycji kultywowanych. Poprzez gry i zabawy dla dzieci, które najczęściej wywodziły się ze starych obrzędów i zwyczajów, nauczyliśmy i przybliżyliśmy dzieciom zapomniane zabawy na powietrzu i w chałupie. Dzięki przypomnieniu tychże zajęć, ocaliliśmy cenną kulturowo-obyczajową spuściznę, która na skutek przemian lokalnych i historycznych uległa modyfikacjom oraz powoli odchodzi w zapomnienie.

Zwieńczeniem dwudniowych warsztatów odbyła się zabawa ludowa przy żywej muzyce Rodzinnej kapeli Butrynów z Janowa Lubelskiego i skrzypaczki ludowej Anny Różyckiej z kapeli „Drewutnia” z Lublina. Nasze zajęcia rejestrowała redaktor Bogumiła Nowicka z Polskiego Radio Lublin. Audycję z naszych dwudniowych zajęć można usłyszeć w programie „Z malowanej skrzyni” emitowane w każdą niedzielę w Radio Lublin..

Poprzez takie przedsięwzięcie mogliśmy pokazać bogactwo muzyczno-taneczne naszego regionu, naszej „Małej Ojczyzny.

Warsztaty poprowadzili: śpiew- Beata Oleszek przy wsparciu zespołu Jarzębina, tańce ludowe – para taneczna Janina Dyjach i Bronisław Liwak, zajęcia z zabaw i wyliczanek dla dzieci – seniorka zespołu Jarzębina Janina Oleszek. Uczestnikami byli członkowie stowarzyszenia, Koło Gospodyń Wiejskich z Kocudzy Trzeciej, dziecięcy zespół Wisienki oraz Przyjaciele stowarzyszenia.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie LGD “Leśny Krąg oraz promowanie obszaru objętego lokalną strategią rozwoju poprzez realizację zadania: „Muzyka – łączy pokolenia” – Międzypokoleniowe spotkania z tradycją współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.