Modernizacja dróg gminnych w Janowie Lubelskim ul. Prusa, ul. Wałowa, ul. Świerdzowa polegająca na przebudowie ciągów pieszo – rowerowych. Etap I – przebudowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Wałowej i ul. Prusa w Janowie Lubelskim

Modernizacja dróg gminnych w Janowie Lubelskim ul. Prusa, ul. Wałowa, ul. Świerdzowa polegająca na przebudowie ciągów pieszo – rowerowych. Etap I – przebudowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Wałowej i ul. Prusa w Janowie Lubelskim

Nazwa programu operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wartość całkowita projektu: 173 560,70 zł
Dofinansowanie: 110 436,00 zł (63,63 %)
Wkład własny: 63 124,70 zł

Realizacja: 2020

 

Cel projektu:

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez modernizację dróg  gminnych ul. Wałowej i ul. Prusa w Janowie Lubelskim w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego ul. Wałowej i ul. Prusa na dł. 303 m.

 

Osiągnięte wskaźniki:

Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków  turystycznych – 0,303 km

Liczba osób korzystających z nowych, zmodernizowanych  lub wyposażonych obiektów, placów spełniających funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne  – 500 osób.

 

Zakres prac:

Zabezpieczenie sieci podziemnych, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników i ciągów pieszo rowerowych oraz zjazdów na posesje z kostki betonowej, oznakowanie pionowe i poziome.