Misja gospodarcza w USA w ramach projektu Lokalne Centra Obsługi Inwestora Eastern European Gateway

lcoim

Misja gospodarcza w USA w ramach projektu Lokalne Centra Obsługi Inwestora Eastern European Gateway

 

W dniach 23-29 maja 2010r. Adam Łukasz i Michał Nizioł, pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, realizujący projekt „Lokalne Centra Obsługi Inwestorów –Eastern European Gateway” brali udział w wizycie studyjnej w Chicago. Wyjazd był jednym z działań projektu realizowanego od 4 stycznia 2010r. przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej i jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Terenów Wschodnich naszego kraju. Wartość projektu to blisko 10 milionów złotych, a czas realizacji to 5 lat.

Celem wizyty było przedstawienie Polonii amerykańskiej działań projektu, którymi są m.in. podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, opracowanie i realizowanie wspólnej kampanii promocyjnej na rynkach zagranicznych , powstawanie wspólnych, innowacyjnych i kompatybilnych narzędzi oddziaływania, komunikacji oraz standardów prezentacji ofert dla zagranicznych i krajowych inwestorów. Efektem realizowanych działań będzie profesjonalny vortal „LCOI”- narzędzie internetowe tworzące biznesową przeglądarkę, „Atlas Gospodarczy Polski Wschodniej” zawierający system kartografii drogowej z naniesionymi lokalizacjami terenów inwestycyjnych i turystycznych z podziałem na branże – „Auto Business Nawigator” oraz „e-B2B&Busines Forum” – produkt najnowszej technologii komunikacji zawierający pakiet zintegrowanych materiałów i narzędzi promocyjno informacyjnych.

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję spotkać się z Zarządem Polsko – Amerykańskiej Izby Gospodarczej oraz Zarządem Polsko – Amerykańskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Budowlanych w Chicago. Zwiedzali także dzielnice „polonijne”, ośrodki kultury i dziedzictwa, a także inne obiekty „polskiej obecności” w USA. Trzeciego dnia wizyty odbyła się Konferencja w Polskim Konsulacie w Chicago, gdzie założenia główne projektu przedstawił jeden z inicjatorów pomysłu p. Zdzisław Wojtasik oraz kierownik projektu p. Dariusz Dąbek. Ważnym punktem pobytu było spotkanie z Radą Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej i kolacja z przedstawicielami Związku Klubów Polski w USA.

Podczas całego pobytu pracownicy LCOI jako jedno z zadań postawili sobie promocję Ziemi Janowskiej i Województwa Lubelskiego oraz przedstawili możliwości inwestycyjne drzemiące w naszym regionie.

Współpraca z polonijnymi oraz amerykańskimi środowiskami biznesowymi i społecznymi w ramach realizowanego projektu powinna zaowocować w przyszłości konkretnymi efektami ekonomicznymi dla kraju i Polonii.

grupowe

 

konferencja

 

konferencja_2

 

konferencja_drugie

 

lcoi_stopka