Małe Projekty – nabór wniosków od 22 marca do 6 kwietnia 2010r.

Małe Projekty – nabór wniosków od 22 marca do 6 kwietnia 2010r.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2010 roku ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe Projekty. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 22 marca 2010 r. do 6 kwietnia 2010 r. Niżej załączamy pełną treść ogłoszenia wraz z formularzem wniosku, instrukcją wypełniania wniosku i załącznikami a także z formularzem wniosku i instrukcją w zakresie wyprzedającego finansowania…