Małe Projekty – konsultacje w ramach wypełniania wniosków o dofinansowanie

Małe Projekty – konsultacje w ramach wypełniania wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że beneficjenci zainteresowani składaniem do Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg” wniosków na Małe Projekty w ramach ogłoszonego naboru, który rozpocznie się 22 marca 2010r. mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji przy wypełnianiu wniosków i składanych załączników. Konsultacje udzielane będą przez p. Michała Wróblewskiego z Centrum Szkoleń Europejskich, który prowadził Szkolenie Warsztatowe „Małe Projekty” i z którego dużą wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie m.in. Małych Projektów mogliśmy się zapoznać na tym szkoleniu. Konsultacje będą odbywać się w Biurze LGD „Leśny Krąg” przy ul. Ogrodowej 16 (budynek Domu Nauczyciela, wejście od podwórka)….