Listy wniosków przekazanych do oceny Radzie Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg” do oceny zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru

Listy wniosków przekazanych do oceny Radzie Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg” do oceny zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru