Listy wniosków o powierzenie grantów przekazane Radzie Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg” do oceny merytorycznej oraz zgodności z LSR i kryteriami lokalnymi

Listy wniosków o powierzenie grantów przekazane Radzie Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg” do oceny merytorycznej oraz zgodności z LSR i kryteriami lokalnymi