Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych lub niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2017

Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych lub niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2017


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”