Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2019

Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2019