Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2019

Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2019