Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2019/G

Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2019/G