Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2022

Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2022