Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalista ds. projektów PROW

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalista ds. projektów PROW

Janów Lubelski, dnia 12 lutego 2013r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

  1. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko Specjalista ds. projektów PROW

W wyniku przeprowadzenia etapu rekrutacji (wymagania formalne), polegającego na analizie dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku Specjalista ds. projektów PROW w Stowarzyszeniu LGD „Leśny Krąg” informuje się, iż do udziału w kolejnym etapie rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Ewelina Kubiak – Gózt Modliborzyce
2. Piotr Zielonka Janów Lubelski
3. Marta Zając Janów Lubelski

W/w kandydatów zaprasza się do udziału w kolejnym etapie rekrutacji, który odbędzie się 13 lutego 2013r o godzinie 1700 w siedzibie Stowarzyszenie
ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski

Janina Skubik
Prezes Stowarzyszenia
LGD „Leśny Krąg”