LGD Leśny Krąg ogłasza konkurs grantowy

LGD_okrag__e_logoRETINA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
ogłasza konkurs grantowy w ramach

Otwartego konkursu ofert w powiecie janowskim
zebranie ofert trwa od: 05 maja do 27 maja 2015r

Konkurs dotyczy następujących obszarów tematycznych:

1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (kwota przeznaczona na dotacje w tym obszarze – 3000 zł);

2) Ochrony i promocji zdrowia (kwota przeznaczona na dotacje w tym obszarze – 3000 zł);

3) Turystyki i krajoznawstwa (kwota przeznaczona na dotacje w tym obszarze – 3000 zł);

4) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (kwota przeznaczona na dotacje w tym obszarze – 3000 zł);

5) Wspierania inicjatyw lokalnych organizowanych na terenie LGD (kwota przeznaczona na dotacje w tym obszarze – 3000 zł, koszt kwalifikowany wniosku do maksymalnie 500 zł).

 

herb_300
Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim